Chestiuni documentaristice (inclusiv bibliologice)

Dan Matei (care își dă și el cu părerea).

Posts Tagged ‘Catalogul Național Partajat

Din nou despre Catalogul Naţional Partajat (2): planurile de discuție

with one comment

Revin la discuția despre Catalogul Național Partajat [CNP]. E și timpul: pe 18 februarie se discută subiectul la Comisia Națională a Bibliotecilor și vreau să expun (din vreme) poziția pe care o să susțin acolo.

Mi se pare că problema se poate discuta pe trei nivele: „politic”, tehnic/catalografic și tehnic/informatic. La primul nivel se răspunde la întrebarea: da sau nu CNP. La celelalte se discută cum să se facă CNP. 

 

A. Nivelul „politic” 

Considerente politice rezolvă problema dacă să se dezvolte un CNP (în sensul de bază de date centralizată, în care se cataloghează, i.e. nu doar un catalog colectiv !) sau nu. Deoarece: 

  1. CNP este un serviciu public util pentru toți cetățenii (i.e. și toți contribuabilii) – în plus vizibil („aici sunt banii dumneavoastră”);
  2. CNP evită risipa de ban public, prin minimizarea duplicării de efort de catalogare, 

răspunsul este: da, trebuie să se dezvolte/instituționalizeze un Catalog Național Partajat. Mai mult: pentru organizațiile care cataloghează pe bani publici, folosirea curentă a CNP-ului n-ar trebui să fie opțională. 

<paranteză>

Nu spun că „interogările federalizate” [federated search] nu au rost. Au mare sens pentru baze de date disjuncte, e.g. colecțiile online de reviste științifice (e-journals) furnizate de diverși furnizori, de pildă EBSCO, ABI/Inform, Blackwell Synergy, ERIC, JSTOR, LexisNexis, ScienceDirect, SpringerLink. E puțin probabil să găsești același articol în două asemenea baze de date.

</paranteză> 

A doua chestiune în care intervin considerente politice este: elaborarea unui soft nou sau achiziționarea unui soft comercial existent ? 

Deoarece este un serviciu public pe termen lung (prin care se administrează și întreține o resursă publică națională), CNP-ul are nevoie de un soft care să fie proprietate publică in integrum. Cu alte cuvinte, softul poate fi dezvoltat de o companie comercială, dar sursele sale trebuie să devină proprietate publică, iar dezvoltatorul trebuie să cesioneze (desigur, neexclusiv) statului drepturile de proprietate intelectuală asupra produsului. (Așa se întâmplă, de pildă, în cazul softului care se dezvoltă acum – în cadrul unui proiect Phare – pentru sistemul informatic de protecție a patrimoniului cultural mobil, în care sunt implicați Ministerul Culturii, Poliția, Vama și Poliția de Frontieră.)

 

B. Nivelul catalografic

 La nivel tehnic/catalografic, cred că CNP ar trebui să gestioneze metadatele bibliografice într-un format generic, în care: 

a) entitățile bibliografice să fie convertibile (fără pierdere de informație) în (cel puțin): 

ba chiar și în ROMARC :-) 

b) entitățile „de autoritate” și să fie convertibile (fără pierdere de informație) în (cel puțin): 

În plus, formatul generic ar trebui să asigure compatibilitatea cu FRBR  (i.e. să aibă scheme pentru lucrări și expresii). 

Desigur, natura însăși a catalogului va impune reguli unitare de catalogare. 

Deși CNP trebuie să fie o bază de date centralizată, cred că extensii locale ale înregistrărilor bibliografice partajate ar fi foarte utile (e.g. descriptori locali, confidențiali). 

 

C. Nivelul informatic 

Din punct de vedere informatic, CNP ar trebui să înglobeze cele mai noi tehnologii web (chiar webul semantic), deoarece un sistem dezvoltat acum, va trebui să fie (tehnologic) proaspăt încă cel puțin 10 ani. 

Prin urmare, tehnologii precum: 

  • linked data;
  • Z39-88 (i.e. OpenURL);
  • servicii web (pentru particularizări de interfețe, pe lângă o interfață generică);
  • WSRP (pentru furnizarea de date bibliografice unor portleturi care să poată fi incluse în portaluri diferite). 

ar trebui de la început să fie implementate în softul pentru CNP.

Reclame

Written by poliptic

16 februarie 2009 at 1:14 am